העבודות שלנו - Davidka Beer

Davidka Beer

לקוח

בירה הרצל

חומר גלם

חומר גלם פלסטי, מותאם לתנאי קירור

השבחות

ללא השבחות