שלר - תעשיות דפוס בע״מ

חברת שלר הינה ייחודית ושונה בנוף המקומי, מעצם התמחותנו בייצור מדבקות ותוויות, לאורך שנים של ניסיון ועבודה בפרויקטים מיוחדים ומורכבים. המכונות בשלר מייצרות תוויות ומדבקות בגלילים באיכות גבוהה.